Muzeum Anthropos

04.11.2016 17:44

První listopadový pátek žáci 6.A a 6.B navštívili expozici Moravského zemského muzea v pavilonu Anthropos. Během prohlídky si šesťáci zopakovali poznatky, které získali během výuky dějepisu a dozvěděli se i mnoho dalších zajímavých informací. Vystavené exponáty se věnují popisu vývoje lidského rodu, ukázkám nejstaršího umění Evropy a představení každodenního života pravěkých lovců. Stává se již tradicí, že největší zájem žáků je věnován zejména rekonstrukci mamuta. Velká pochvala oběma třídám patří za aktivitu během výkladu (žáci pokládali doplňující otázky, odpovídali na dotazy průvodce) a zároveň také za vzorné chování, kterým naši šesťáci vynikali nad osastními návštěvníky muzea. 

Mgr. Marta Chocholáčová

foto viz fotogalerie

Zpět