Multikulturní lekce – chudoba

02.05.2019 11:19

Do 8. A zavítali studenti sociálních studií Masarykovy univerzity s multikulturní lekcí na téma „Chudoba“, jejíž cílem bylo seznámit žáky s různými vlivy, které mohou zapříčinit život v chudobě a zamyšlení se nad jejich řešením.

Program studenti zahájili tzv. zahřívačkami, kterými navodili atmosféru k vzájemnému poznání a k tématu. Poté již došlo na samotnou problematiku chudoby. Žáci se rozdělili do skupin, každá skupina prošla stanovištěm, které mělo svého hlavního představitele. Ten jim vyprávěl svůj příběh související s tématem a žáci se následně nad skutečnými příběhy zamýšleli, diskutovali, hledali řešení, vyplňovali pracovní listy, porovnávali své názory a zamýšleli se i nad svými hodnotami.

V závěru programu si žáci problematiku chudoby shrnuli a vše vyhodnotili v reflexi.

Studentům patří poděkování za výborně připravenou multikulturní lekci a žákům za aktivitu při realizaci programu.

Foto z akce naleznete ve fotogalerii.
 

Zpět