Mezitřídní turnaj pro žáky 2. stupně o "Putovní pohár ředitelky školy"

22.01.2016 20:16

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos, se na naší škole konal turnaj ve sportovních hrách pro žáky II. stupně.

Letošní ročník byl ale poněkud mimořádný. Především se soutěžilo o putovní pohár. Samotný turnaj se od minulých lišil jednak skladbou her, ale především svojí formou. Letos se třídy nedělily na chlapeckou a dívčí část, nýbrž družstva byla smíšená. 

Jednotlivé zápasy byly velmi zajímavé, plné napětí, bojovnosti a snahy dosáhnout co nejlepšího výsledku. To vše za výrazné podpory fanoušků. A kdo nakonec zvedl pohár nad hlavu? Vítězem turnaje se stala třída 8. A (výsledky zápasů – ve fotogalerii). Tento model turnaje se setkal s velkým ohlasem od soutěžících i od fanoušků a jejich spokojenost značí, že se sportovní turnaj opravdu vydařil. 

Mgr. Jitka Hejzlarová

foto viz fotogalerie

Zpět