Kutná Hora

26.09.2016 18:44

Královské horní město Kutná Hora je významná městská památková rezervace. Historické jádro města, pozdně gotický chrám Svaté Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci byly zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Cílem dějepisné exkurze Kutná Hora bylo prohloubit znalosti žáků o historii tohoto středočeského města.

Během prohlídky expozice s názvem „Cesta stříbra“ se žáci seznámili s historií královského horního města Kutná Hora. Dozvěděli se, jak se kutnohorské stříbro dobývalo a zpracovávalo. Nejzajímavější částí prohlídky byla bezesporu prohlídka 280 m dlouhé štoly sv. Jiří. V budově Hrádku si žáci prohlédli expozici věnující se ražbě mincí. Zjistili, jak zásadní byla pro české země mincovní reforma Václava II., jaká významná politická rozhodnutí učiněná v 15. století v Kutné Hoře měla dopad na celou střední Evropu. 

Během dějepisné exkurze žáci navštívili také významné kutnohorské církevní památky. Chrám sv. Barbory (unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury) a Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory - konventní chrám bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách. Spolu se světoznámou sedleckou Kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Žáci měli možnost si obě památky prohlédnout a díky poutavému výkladu paní průvodkyně snáze pochopili, jak důležitou roli hrála víra v životě středověkého člověka. 

Mgr. Marta Chocholáčová

foto viz fotogalerie

Zpět