Fond Sidus

23.01.2017 14:57

Koncem loňského roku proběhla na 1. stupni naší školy dobrovolná sbírka organizovaná Fondem Sidus. Výtěžek celorepublikové sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Žáci tak zakoupením barevného náramku přispěli na léčbu mnoha dětských pacientů. Všem zúčastněným děkujeme.

Mgr. Šárka Jonášová

Zpět