Fakultní škola

12.04.2018 16:01

Od ledna 2018 máme právo užívat až do konce roku 2020 opakovaně čestný název Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Brno. Navazujeme tak na předchozí spolupráci s PdF MU z roku 2016. Zapojujeme se do různých národních i mezinárodních projektů, jsme otevřeni vůči studentům a pracovníkům fakulty. Zaměřujeme se ve spolupráci s PdF MU na zvýšení efektivity přípravy budoucích učitelů. Jako spolupracující škola realizujeme projekt "Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi".

   

Zpět