Empík cyklista

01.06.2016 14:09

Žáci čtvrtých ročníků se letos tradičně zúčastnili celoroční dopravní soutěže s názvem Empík cyklista, která je systematickou dopravní výchovou. Letošní praktická i teoretická výuka probíhala nově na dopravním hřišti Riviéra. V prvních dvou blocích si žáci zopakovali znalosti dopravních značek, orientaci na křižovatkách a byli seznámeni s pravidly bezpečného silničního provozu. Ve třetím bloku pak prokázali své znalosti v závěrečném testu a jízdách. Úspěšní žáci získali řidičský průkaz a věcné ceny a ti nejúspěšnější z nich i cyklistický dres.

Mgr. Ilona Brhelová, Mgr. Šárka Jonášová

foto 4.A, 4.B viz fotogalerie

Zpět