Empík cyklista - výukový program pro 4. třídy

24.11.2018 16:52

Je již tradicí, že žáci 4. ročníků naší školy se pravidelně účastní výukového programu Empík Cyklista.

Empík Cyklista je celoroční dopravní soutěž pro žáky 4. tříd základních škol v Brně, kterou pořádá Městská Policie Brno. Výuka probíhá v areálu dopravní výchovy na Riviéře. Tvoří ji dvě části, teoretická a praktická. V teoretické části si žáci upevňují znalosti o dopravních předpisech, významech dopravních značek a pravidlech provozu na pozemních komunikacích.

Praktickou část tvoří jízda na kole na dopravním hřišti za dohledu příslušníků Městské Policie, kteří děti pečlivě sledují a podle potřeby je upozorňují nebo vysvětlují případné nedostatky.

Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou, kdy úspěšní žáci mohou získat Průkaz cyklisty a hezké věcné ceny.

Proto i letos přejeme všem žákům mnoho štěstí v této soutěži.

 

Zpět