Dopravní hřiště Pastviny 3. a 5. ročníků

12.11.2018 16:30

Během září a října absolvovaly všechny 3. a 5. třídy dopravní výchovu na základní škole Pastviny v Brně, kam se všichni moc těšili.

Při teoretické částiakc si v učebně každá třída zopakovala dopravní značky, pravidla silničního provozu i pravidla pro chodce. Na počítači děti prostřednictvím výukového programu pomohly najít chlapci Pepíkovi cestu do školy a musely ho správně provést silničním provozem. Ti nejlepší a nejrychlejší byli oceněni a všichni dostali reflexní prvek, aby byli dobře vidět.

V praktické části si pak děti společně s organizátory programu prošly celé dopravní hřiště a opět si zopakovaly, jak se chovat při jízdě na kole v silničním provozu. No a potom už nasadily helmy, nasedly na kola, do autíček a jezdily podle značek, semaforů, dávaly pozor na přechody pro chodce, a aby do nikoho nenarazily. Pokud někdo udělal přestupek, místo pokuty musel sesednout z dopravního prostředku a udělat pět dřepů.

Děti si program moc užily a odcházely se spoustou zážitků. Tímto moc děkujeme organizátorům programu a těšíme se na další spolupráci.

Fotky naleznete ve fotogalerii školy

Zpět