Divadelní představení Kytice

23.04.2019 16:14

Žáci obou osmých tříd v doprovodu svých třídních učitelek navštívili v úterý 16. dubna 2019 brněnské DIVADLO RADOST. Děti zde zhlédly představení Kytice. Toto představení vzniklo na základě balad ze stejnojmenné sbírky Karla Jaromíra Erbena. Konkrétně se jednalo o Svatební košili, Vodníka, Zlatý kolovrat, Kytici a Vrbu. V následující hodině literatury žáci s touto tematikou dále pracovali a ze závěrů diskuze vyplynulo, že nejzdařilejší zdramatizovanou baladou byla Svatební košile a Zlatý kolovrat. Celé představení bylo velmi zdařilé a stalo se tak vhodným doplněním učiva českého jazyka a literatury.

Zpět