Dětský den Základní školy Hudcova

02.06.2017 18:26

V rámci oslav MDD pořádala již tradičně školní družina při naší ZŠ soutěžní dopoledne pro žáky 1. stupně.Tentokrát byla soutěžní stanoviště ve znamení  knihy Julese Verna  „Cesta kolem světa za 80 dní“, v našem případě celá cesta trvala nikoli 80 dní, ale jedno dopoledne. Žáci během ní cestovali ve svých třídách v doprovodu třídních učitelek mezi jednotlivými zeměmi a měli při této cestě plnit jednotlivé disciplíny.  V nich si mohli mimo jiné ověřit svoji fyzickou zdatnost, obratnost, ale také všeobecný přehled. Žáci navštívili celou řadu zajímavých míst. Podívali se do Francie, Španělska a Kanady, navštívili Eskymáky, ale také si zkusili zdolat Himaláje a splnit celou řadu úkolů v dalších zemích. Pokud se třídě povedlo v každé zemi splnit zadanou disciplínu, byli za to odměněni razítky a sladkou odměnou. Žáci se nejen pobavili a zasportovali si, ale také se dověděli spoustu zajímavých informací.  Za úspěch této akce patří poděkování organizátorům akce, spolupráci ÚMČ Medlánky a SOS vesničky, žákům 9. třídy za pomoc na jednotlivých stanovištích a Městské policii, která zajišťovala dohled při přesunu tříd během akce. 

Jana Kaštánková

foto viz fotogalerie

Zpět