Den Země - 2. stupeň

29.04.2016 15:32

Dne 28.4.2016 se na naší škole pro žáky druhého stupně uskutečnil program ke Dni Země.

Žáci šestého ročníku absolvovali prohlídku botanické zahrady. Společně s třídními učiteli shlédli všechny expozice, které skleníky nabízejí. V „AMERICKÉM“ skleníku bylo teplo, „AUSTRALSKÝ“ skleník byl provoněný eukalyptem, ale největší zájem vzbudil koutek věnovaný masožravým rostlinámJ. Exkurzí však Den Země pro šesťáky neskončil. Po návratu z botanické zahrady se žáci převlékli do pracovního a vydali se k medláneckému fotbalovému hřišti sázet stromky a keře. Tato akce probíhala ve spolupráci s ÚMČ Brno-Medlánky. Společnými silami se podařilo vysázet na devadesát jasmínů a vyhloubit jámy pro dva vzrostlejší stromy.

Žáci sedmého ročníku měli celodenní program v ZOO Lešná. Nejprve proběhl výukový program s průvodcem na téma Africká savana. Přednáška děti velmi bavila a dozvěděly se zajímavé informace ze života například žiraf, zeber, slonů, pštrosů a dalších. Následně odpovídaly na otázky a musím je moc pochválit, že téměř všechny odpovědi znaly. Poté samostatně procházely zoologickou zahradou a vypracovávaly pracovní listy a dělaly si poznámky pro svou prezentaci. Exkurze po zoologické zahradě je doplňkem probíraného učiva přírodopisu žáků 7. ročníku. Žáci se dozvěděli mnohé o původu, chování zvířat, stravě a různé jiné zajímavosti. Zoologická zahrada v Lešné patří mezi špičky ZOO v ČR.

Žáci osmého ročníku byli na exkurzi v čističce odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou. Seznámili se s celým procesem čištění odpadních vod z blízkého okolí, dověděli se spoustu zajímavých informací o ekologii a ochraně ŽP. Následně pokračovali zeměpisně-literární vycházkou do Těsnohlídkova údolí, prošli místa známá z knihy Liška Bystrouška a seznámili se stručně s dílem a životem Rudolfa Těsnohlídka , viděli místa, která se vztahují k události nalezení opuštěného děvčátka (to pak dalo popud k založení Dětského domova Dagmar a tradice vánočních stromů), Stanislava K. Neumanna (jeho sbírkou Kniha lesů, vod a strání) a operou Leoše Janáčka, která vznikla právě na základě Těsnohlídkovy knihy. Exkurze 8. ročníku je doplňkem probíraného učiva literatury, chemie a zeměpisu.

Devátý ročník odešel přes Medlánecké kopce na Vysoké učení technické v Brně, kde pro žáky byly připraveny ukázky využívání obnovitelných zdrojů. Pracovníci VUT předvedli a popsali deváťákům fotovoltaické panely a vysvětlili jim jejich klady a zápory. Dále si mohli žáci prohlédnout 3D tiskárnu a funkčního robota (jehož jednotlivé díly vznikly právě na 3D tiskárně). Díky snímkům z elektronového mikroskopu si mohli žáci prohlédnout například oko mouchy, vlas, brzdovou destičku nebo houbu na mytí nádobí zvětšené 2000x. Ve Vědeckotechnickém parku profesora Lista, kde je výzkum zaměřen zejména na oblast obnovitelných zdrojů, silnoproudé elektrotechniky a energetiky, žáci zhlédli několik zajímavých pokusů. Den Země se vydařil a deváťáci získali mnoho zajímavých informací.

Mgr. Leona Geržová

foto viz fotogalerie:

6.A, 6.B

7.A, 7.B

8.A, 8.B

9.A

Zpět