Dějepisná olympiáda

20.11.2018 16:55

Ve středu 14. listopadu se na naší škole konalo školní kolo 48. ročníku dějepisné olympiády. Zúčastnili se jej všichni žáci osmého a devátého ročníku. Téma letošní olympiády znělo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Celkovým vítězem školního kola se stal žák 9. A třídy Vítězslav Raušer, který získal 63 bodů z celkových 70, a postupuje tak do městského kola. Na 2. místě se shodně s 53 body umístili Štěpán Mach a Kateřina Smejkalová, žáci třídy 9. A, a na 3. místě skončil s 52 body žák 9. A Tibor Pospíchal. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za účast a výherci budeme držet pěsti v městském kole.

Zpět