Dějepisná exkurze Praha

20.09.2017 20:12

Ve středu 20.9.2017 navštívili žáci 9.A hlavní město Prahu v rámci akcí ŠVP. Naše putování Prahou začalo na Vyšehradě, který je spjat s nejstaršími dějinami českého státu.  Deváťáci také navštívili místní hřbitov, kde odpočívá mnoho osobností české kultury. Poté jsme se přesunuli na Pražský hrad, prohlédli si Chrám sv. Víta, starý palác, Zlatou uličku a Daliborku. Na Malé Straně jsme navštívili Parlament ČR. Přes Karlův most jsme pokračovali na Staré Město, prohlédli si Staronovou synagogu a Staroměstské náměstí s radnicí a orlojem. Od pana průvodce Ing. Františka Dudy se dozvěděli mnoho zajímavých informací o našem hlavním městě. 

Mgr. Marta Chocholáčová

foto viz fotogalerie

Zpět