Cyklovýjezd

28.05.2018 13:13

Bývá zvykem, že deváťáci před svým cyklistickým kurzem vždy absolvují kontrolní cyklovýjezd v okolí Brna.

Říká se, kdo je připraven, není zaskočen. Proto nejdříve všichni absolvovali dopravní testy a poučení o bezpečnosti a chování při jízdě na kole. A pak už jsme vyjeli v počtu 17 žáků za doprovodu tělocvikářů, pana zástupce Šmardy a paní učitelky Hejzlarové, do terénu.

Přálo nám počasí, a tak jsme se ze sedla kola mohli kochat krásnou kvetoucí přírodou. Pohodovou jízdou jsme zvládli celou trasu bez větších zádrhelů a všichni cyklisti sklidili velkou pochvalu.

A teď už se můžeme těšit na cyklistický kurz do krajiny rybníků, který nás čeká na začátku června.

foto naleznete ve fotogalerii

Mgr. Jitka Hejzlarová

Zpět