Branný den

30.06.2017 22:18

Poslední akcí v tomto školním roce byl pro druhý stupeň branný den. Jeho program byl situován do oblasti Brněnské přehrady na základnu vodních záchranářů. Žáci zde byli seznámeni s prací VZS, s jejich vybavením na základně, ale i ve člunu, vyzkoušeli si záchranu tonoucího pomocí raftu, naučili se manipulaci s „házečkou“, zopakovali si základy 1. pomoci, prakticky si vyzkoušeli resuscitaci na loutce a naučili se zacházet s přístrojem AED. Program byl doplněn různými sportovními aktivitami na sportovištích v okolí, jejichž nabídka byla velmi pestrá a každý si mohl vybrat podle svého zájmu. Žáci si z branného dne odnesli řadu teoretických, ale především praktických dovedností, které v životě mohou uplatnit v rámci 1. pomoci.

Mgr. Jitka Hejzlarová

foto viz fotogalerie

Zpět