Babylon

10.04.2019 08:58

BABYLON aneb Rozumíme si?

Soutěže ve čtenářské gramotnosti se účastníme již tradičně. Je určena 5.,6. a 7.třídám. Letos školní kola proběhla v únoru a městské koncem března na ZŠ Kuldova, která celou soutěž organizuje.

Do 1. kategorie soutěžících (žáci 5.tříd) postoupilo 9 žáků, 7 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Nejlépe se umístil Martin Bulička na 5. místě, zbylých šest úspěšných bylo do 10. místa v pořadí všech soutěžících.

Ve 2. kategorii (6.-7.tř.) bojovalo 5 žáků. Všichni byli úspěšnými řešiteli a nejlepší byla na 7. místě Alžběta Jagelská, ostatní zaujali místa také do 10. v  pořadí.

Vzhledem k tomu, že celkový počet soutěžících  z  Brna i okolí byl v městském kole 300  a řadili se mezi ně i studenti víceletých gymnázií, je umístění našich žáků velmi dobré.

Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a GRATULUJEME !!!

                                           PaedDr. Taťána Štětinová a Mgr. Šárka Jonášová

Zpět