AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

07.05.2020 08:56

MŠMT zveřenilo aktuální termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro čtyřleté i víceleté studium. Žáci budou jednotnou přijímací zkoušku vykonávat pouze v jednom termínu, a to následovně:

1. uchazeči o čtyřleté studium (žáci 9. ročníku) - 8. červen 2020

2. uchazeči o osmileté či šestileté studium (žáci 5. a 7. ročníku) - 9. červen 2020

Současně byl také stanoven termín konání náhradní jednotné přijímací zkoušky - 23. červen 2020

Podrobnější informace k aktuálnímu přijímacímu řízení naleznete v následuícím odkazu: www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a 

Zpět