Adaptační kurz šestých tříd

11.09.2020 16:11

Školní rok začal pro žáky 6. tříd adaptačním kurzem. Jeho cílem bylo usnadnit žákům přechod z 1. na 2. stupeň, seznámit se se svojí novou třídní učitelkou, s panem zástupcem pro 2. stupeň a se školním psychologem, ale také se naučit prostřednictvím připraveného pestrého programu vzájemně spolupracovat v týmu a lépe nastartovat procesy, které jsou nezbytné pro zdravé fungování třídy.

Adapťák jsme zahájili turistickým přesunem z Chudčic na Hálův mlýn. V průběhu cesty jsme měli různé aktivity v podobě her a také prostor na odpočinek a svačinu.

Program adaptačního kurzu byl rozdělen do bloků soutěží, her a aktivit na stmelování kolektivu. Třídní spolupráce byla vidět i v nácviku a předvedení pohádky, kterou si každá třída připravila. Nechyběl ani táborák při kytaře i s opékáním buřtů. Velkým zážitkem byla pro mnohé i stezka odvahy a střelba ze vzduchovky.

Čtvrteční dopoledne bylo zaměřené na sportovní, vědomostní a dovednostní soutěžení mezi všemi třídami, kde záleželo na každém jednotlivci, jak dokáže pomoci své třídě.

Ze závěrečného hodnocení kurzu samotnými žáky, lze konstatovat, že byli s kurzem velmi spokojení. Že většinou dokázali spolu spolupracovat, pomáhat si, fandit a podporovat se.

Fotky z akce si můžu prohlédnout zde.

 

Zpět