8.A, 8.B - POKOS (příprava obyvatel k obraně státu)

02.05.2016 16:25

V pátek 29. 4. 2016 nás ve škole navštívil zástupce AČR major Pavel Fousek a student University obrany a náš bývalý žák Pavel Vysoglad. Důvodem jejich návštěvy bylo seznámit žáky 8. tříd s úkolem a významem armády, její hlavní činností - obranou státu, s účastí českých vojáků na zahraničních misích i o důležitostí misí AČR nevojenského charekteru. Žáci vyslechli celou přednášku velmi pozorně, vyzkoušeli si výstroj a svůj zájem doložili i spoustou dodatečných otázek.

PaedDr. Taťána Štětinová

Zpět