8.A, 8.B - Den Země

29.04.2016 16:23

Ve čtvrtek 28. 4. se obě 8. třídy vypravily do Bílovic nad Svitavou. Na této exkurzi do okolí Brna měly za úkol - seznámit se s procesem čištění odpadních vod ekologickou formou. Za tímto účelem navštívili žáci ČOV a s výkladem prošli celý provoz čističky. Druhým neméně důležitým úkolem byla návštěva (byť krátká) Těsnohlídkova údolí v Bílovicích. Tady se seznámili s Životem a dílem Rudolfa Těsnohlídka, především s jeho Liškou Bystrouškou, s dílem Leoše Janáčka (vytvořil operu Liška Bystrouška) a s životem a dílem básníka S.K. Neumanna a jeho básnickou sbírkou Kniha lesů,vod a strání. Třídy cestovaly vlakem,k radosti žáků, kvůli časové tísni nemusely jít pěšky. Počasí nám sice moc nepřálo, bylo dost zima,ale exkurze se zdařila.

PaedDr. Taťána Štětinová

Zpět