30. výročí Sametové revoluce

28.11.2019 20:58

 

V pondělí 18. listopadu a v úterý 19. listopadu se naši deváťáci měli možnost více seznámit s tematikou 30. výročí Sametové revoluce v Československu. K tomuto výročí bylo uspořádáno nepřeberné množství výstav a seminářů a naši žáci se dvou akcí také zúčastnili. Jedna z těchto výstav se konala v prostorách pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně – Králově Poli.  Jednalo se o výstavu fotografií z listopadových dnů roku 1989 v městě Brně. Druhá výstava se konala v SC Sýpka. Specifikem této výstavy bylo, že se jednalo o výtvarné a slohové práce našich žáků. Obě akce byly velmi zdařilé a zajímavé.

Zpět