Přihlašování do kroužků ŠD 

 

Přihlašování do kroužků školní družiny bude elektronicky zpřístupněno přes portál Edookit od úterý 1. 9. (8:00 hod.) do pátku 11. 9. (18:00hod.). Do kroužků školní družiny se mohou žáci přihlásit jen tehdy, pokud jsou přihlášení i do školní družiny.

Prosím o závazné přihlášení i žáky, kteří se předběžně hlásili do kroužků během měsíce června.

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 21. 9. 2020.

 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

V případě horší čitelnosti naleznete seznam kroužků z tabulky výše zde v souboru pdf.

 

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Všechny kroužky nabízíme pro žáky 1.-5. tříd navštěvující školní družinu.

 

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK vede Jana Kaštánková

Formou her, rozhovorů, soutěží, kvízů, sledováním DVD /příběhy z cyklu „Úraz není

náhoda“ a „Dětství bez úrazů“/ a hlavně praktickými ukázkami a řešením navozených situací

se děti seznámí se zásadami a postupy poskytování první pomoci, s možnostmi snížení rizika

úrazů, se správným vyhodnocením a řešením nebezpečných situací / doma, při sportu, v lese,

u vody, při bouřce, při setkání s cizím člověkem…./, naučí se zodpovědně chovat, umět se

rozhodovat a poradit si ve složité situaci.

 

MÍČOVÉ HRY vede Jana Kaštánková

Náplní činnosti v kroužku jsou pohybové hry – někdy s míčem, někdy s jiným sportovním

náčiním, někdy bez náčiní. Kroužek není jednostranně zaměřen, jde v něm o skloubení

pohybu a zábavy v nepřeberné nabídce her a pohybových aktivit /různé varianty honiček,

vybíjených, postřehové hry, soutěže družstev/ se zařazením vyrovnávacích či posilovacích

cviků při pravidelném střídání rušných a klidnějších aktivit. Navíc mají děti možnost kdykoliv

si na lavičce odpočinout a znovu se po odpočinku zapojit do hry. V „míčových hrách“ se děti

naučí spoustu nových her a aniž by si toho všimly, naučí se při hrách s ostatními dětmi lépe

komunikovat, spolupracovat, dbát na dodržování stanovených pravidel, rozhodovat se a nést

za svá rozhodnutí zodpovědnost.

 

KERAMIKA vede Lenka Kislingová

Náplní práce v keramickém kroužku je postupně seznamovat děti s technikami zpracování

keramické hlíny, barvení a dekorování výrobku. Děti si při vyrábění procvičují  jemnou

motoriku, učí se trpělivosti a rozvíjí svůj cit pro detail. Naučí se vytvářet výrobky prostorové i

z plátu. Starší děti si také mohou vyzkoušet točení na kruhu. Při práci s tímto materiálem se

děti zklidní, odreagují od školních povinností a mohou plně využít svoji fantazii.

 

MALÁ KUCHAŘKA vede Bc. Věra Bláhová

Vítáni jsou děvčata i chlapci. Mezi dětmi i rodiči je velmi oblíbený. V kroužku se děti naučí

poznávat jednotlivé druhy potravin, které budou zpracovávat na rozličné pokrmy. Naučíme se

používat základní kuchařské pomůcky a nástroje. Budeme tvořit studenou kuchyni, péct,

smažit, dusit, budeme připravovat jídla slaná i sladká, vyzkoušíme si i tzv.zdravou stravu.

Naše vaření zaměříme tématicky k jednotlivým svátkům (Halloween – úpíří mufiny, Vánoce

– cukroví, Sv.Valentýn – srdíčko z lásky, Velikonoce – beránek/velikon. mufiny, Den matek

– zákusek na neděli, atd…..)

Vlastním vařením děti získají zcela jiný, nový pohled na jídlo. Už to není něco neznámého, co

dostanou na talíř, ale je to jejich výrobek, oni ví, z čeho je pokrm vyrobený, co za suroviny

k přípravě použily a kolik práce a úsilí  vynaložily k tomu, aby mohly dobrotu ochutnat a také

se mohly pochlubit rodičům, jak jsou šikovní.

 

TVOŘIVÁ DÍLNA vede Mgr. Iva Muchová

Kroužek je zaměřený na práci a tvoření s různými materiály. Děti budou pracovat

s keramickou hmotou, textilem, papírem, drátky a korálky, budou malovat na textil, tvořit

ozdoby a šperky, drátkovat kamínky, malovat na sklo a hedvábí, budou pracovat s vlnou. Děti

při těchto činnostech rozvíjí svou kreativitu a jemnou motoriku. Naučí se pracovat podle

daného postupu a také se budou učit trpělivosti.

 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER vede Mgr. Iva Muchová

Děti budou formou her vedeny k rozvoji svého logického a strategického myšlení, budou se

učit komunikaci, trpělivosti a soustředění. Vyzkouší a naučí se hrát deskové a karetní

společenské hry, budou luštit hlavolamy a rébusy. Hraní her děti obohacuje v mnoha

ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si osvojují i určitá pravidla, taktiku, učí se

toleranci, rychlému rozhodování a také zvládat prohru. Všechny herní činnosti budou

respektovat individuální potřeby a požadavky dětí, jako je např. rozdílná úroveň dovedností,

jejich věk a různé zájmy.

 

ČTENÁŘSKÝ KLUB vede Bc. Michaela Váňová

Ve čtenářském klubu si děti budou přímo číst knihy dle svého výběru a čtenářské úrovně.

Navštíví místní knihovnu i prodejnu s knihami. Děti si navzájem mohou doporučovat knihy,

součástí klubu budou i rozhovory o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu. Děti si

mohou půjčovat knihy ze školní knihovničky a odnést si je k četbě domů.

 

KLUB KOMUNIKACE V NĚMECKÉM JAZYCE vede Tereza Tauvinklová

Činnost klubu bude zaměřená zejména na rozvoj komunikačních schopností v německém

jazyce. Při činnosti budeme respektovat individuální úroveň, potřeby a požadavky dětí.

Společně si budeme promítat pohádky a filmy které nejsou dabované, vyzkoušíme si

dramatizaci pohádek v cizím jazyce, přeložíme si známé písničky z cizího jazyka do češtiny.

Zahrajeme si hry v cizím jazyce. Seznámíme se s reáliemi zemí ve kterých se mluví

německým jazykem. Při všech činnostech se budou děti učit týmové spolupráci a vzájemné

toleranci.

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK 

Formou her, rozhovorů, soutěží, kvízů, sledováním DVD /příběhy z cyklu „Úraz není náhoda“ a „Dětství bez úrazů“/ a hlavně praktickými ukázkami a řešením navozených situací se děti seznámí se zásadami a postupy poskytování první pomoci, s možnostmi snížení rizika úrazů, se správným vyhodnocením a řešením nebezpečných situací / doma, při sportu, v lese, u vody, při bouřce, při setkání s cizím člověkem…./, naučí se zodpovědně chovat, umět se rozhodovat a poradit si ve složité situaci.

MÍČOVÉ HRY 

Náplní činnosti v kroužku jsou pohybové hry – někdy s míčem, někdy s jiným sportovním náčiním, někdy bez náčiní. Kroužek není jednostranně zaměřen, jde v něm o skloubení pohybu a zábavy v nepřeberné nabídce her a pohybových aktivit /různé varianty honiček, vybíjených, postřehové hry, soutěže družstev/ se zařazením vyrovnávacích či posilovacích cviků při pravidelném střídání rušných a klidnějších aktivit. Navíc mají děti možnost kdykoliv si na lavičce odpočinout a znovu se po odpočinku zapojit do hry. V „míčových hrách“ se děti naučí spoustu nových her, aniž by si toho všimly, naučí se při hrách s ostatními dětmi lépe komunikovat, spolupracovat, dbát na dodržování stanovených pravidel, rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost.

KERAMIKA 

Náplní práce v keramickém kroužku je postupně seznamovat děti s technikami zpracování keramické hlíny, barvení a dekorování výrobku. Děti si při vyrábění procvičují  jemnou motoriku, učí se trpělivosti a rozvíjí svůj cit pro detail. Naučí se vytvářet výrobky prostorové i z plátu. Starší děti si také mohou vyzkoušet točení na kruhu. Při práci s tímto materiálem se děti zklidní, odreagují od školních povinností a mohou plně využít svoji fantazii.

MALÁ KUCHAŘKA 

Vítáni jsou děvčata i chlapci. Mezi dětmi i rodiči je velmi oblíbený. V kroužku se děti naučí poznávat jednotlivé druhy potravin, které budou zpracovávat na rozličné pokrmy. Naučíme se používat základní kuchařské pomůcky a nástroje. Budeme tvořit studenou kuchyni, péct, smažit, dusit, budeme připravovat jídla slaná i sladká, vyzkoušíme si i tzv. zdravou stravu. Naše vaření zaměříme tematicky k jednotlivým svátkům (Halloween – upíří mufiny, Vánoce – cukroví, sv. Valentýn – srdíčko z lásky, Velikonoce – beránek/velikon. mufiny, Den matek – zákusek na neděli, atd.

Vlastním vařením děti získají zcela jiný, nový pohled na jídlo. Už to není něco neznámého, co dostanou na talíř, ale je to jejich výrobek, oni ví, z čeho je pokrm vyrobený, co za suroviny k přípravě použily a kolik práce a úsilí  vynaložily k tomu, aby mohly dobrotu ochutnat a také se mohly pochlubit rodičům, jak jsou šikovní.

TVOŘIVÁ DÍLNA 

Kroužek je zaměřený na práci a tvoření s různými materiály. Děti budou pracovat s keramickou hmotou, textilem, papírem, drátky a korálky, budou malovat na textil, tvořit ozdoby a šperky, drátkovat kamínky, malovat na sklo a hedvábí, budou pracovat s vlnou. Děti při těchto činnostech rozvíjí svou kreativitu a jemnou motoriku. Naučí se pracovat podle daného postupu a také se budou učit trpělivosti.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER 

 

Děti budou formou her vedeny k rozvoji svého logického a strategického myšlení, budou se učit komunikaci, trpělivosti a soustředění. Vyzkouší a naučí se hrát deskové a karetní společenské hry, budou luštit hlavolamy a rébusy. Hraní her děti obohacuje v mnoha ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si osvojují i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také zvládat prohru. Všechny herní činnosti budou respektovat individuální potřeby a požadavky dětí, jako je např. rozdílná úroveň dovedností, jejich věk a různé zájmy.

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK

Ve fotografickém kroužku se děti naučí základy fotografování. Budeme se zabývat kompozicí, světlem, základními fotografickými pojmy. Ukážeme si drobné úpravy v jednoduchém grafickém programu. Vyzkoušíme si dívat se na svět okem fotografa. Všímat si detailů, krásy přírody kolem nás a půvabu portrétní fotografie. K fotografování budeme používat školní tablety a fotografie zpracovávat ve školní počítačové učebně.

 

ŠIKULA – rukodělné činnosti

V rámci kroužku se děti seznámí s ručními pracemi a s různorodým materiálem. Budou vyšívat, šít, tvořit s vlnou, bavlnkami, chemlonem, látkami, plést z bužírek a gumiček, pracovat s plyšovými drátky, drhat, plést z papíru. Činnosti v kroužku budou zaměřené na rozvoj jemné motoriky dětí. Budou rozvíjet dovednosti, trpělivost, zručnost a radovat se z vlastnoručně vyrobených výrobků.

„SPORTOVCI DO ŠKOL“

je sportovní zájmový kroužek vhodný především pro starší žáky, kteří v loňském roce absolvovali atletickou přípravku. Atletika v rámci tohoto projektu probíhá 1x týdně pod vedením trenéra AC Moravská Slavia. Tréninky budou probíhat na školním hřišti /září – listopad, duben - červen/, v zimním období /prosinec – leden/ ve školní tělocvičně za úzké spolupráce s trenéry atletické přípravky z naší školy a pod dohledem vychovatelky ŠD.