Kroužky ŠD šk. rok 2020/2021

Dále budeme nabízet v rámci ŠD stejně jako letos bezplatný kroužek "Sportovci do škol" pro 3. až 5. třídu 
pod vedením Bc. Jany Rovenské a Mgr. Jana Dvořáka (trenér AC MS).
Kroužek se bude konat od září vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:30. 
 
V případě horší čitelnosti naleznete seznam předběžných kroužků z tabulky výše zde v souboru pdf

 

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Všechny kroužky nabízíme pro žáky 1.-5. tříd navštěvující školní družinu.
 
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK vede Jana Kaštánková
Formou her, rozhovorů, soutěží, kvízů, sledováním DVD /příběhy z cyklu „Úraz není
náhoda“ a „Dětství bez úrazů“/ a hlavně praktickými ukázkami a řešením navozených situací
se děti seznámí se zásadami a postupy poskytování první pomoci, s možnostmi snížení rizika
úrazů, se správným vyhodnocením a řešením nebezpečných situací / doma, při sportu, v lese,
u vody, při bouřce, při setkání s cizím člověkem…./, naučí se zodpovědně chovat, umět se
rozhodovat a poradit si ve složité situaci.
 
MÍČOVÉ HRY vede Jana Kaštánková
Náplní činnosti v kroužku jsou pohybové hry – někdy s míčem, někdy s jiným sportovním
náčiním, někdy bez náčiní. Kroužek není jednostranně zaměřen, jde v něm o skloubení
pohybu a zábavy v nepřeberné nabídce her a pohybových aktivit /různé varianty honiček,
vybíjených, postřehové hry, soutěže družstev/ se zařazením vyrovnávacích či posilovacích
cviků při pravidelném střídání rušných a klidnějších aktivit. Navíc mají děti možnost kdykoliv
si na lavičce odpočinout a znovu se po odpočinku zapojit do hry. V „míčových hrách“ se děti
naučí spoustu nových her a aniž by si toho všimly, naučí se při hrách s ostatními dětmi lépe
komunikovat, spolupracovat, dbát na dodržování stanovených pravidel, rozhodovat se a nést
za svá rozhodnutí zodpovědnost.
 
KERAMIKA vede Lenka Kislingová
Náplní práce v keramickém kroužku je postupně seznamovat děti s technikami zpracování
keramické hlíny, barvení a dekorování výrobku. Děti si při vyrábění procvičují  jemnou
motoriku, učí se trpělivosti a rozvíjí svůj cit pro detail. Naučí se vytvářet výrobky prostorové i
z plátu. Starší děti si také mohou vyzkoušet točení na kruhu. Při práci s tímto materiálem se
děti zklidní, odreagují od školních povinností a mohou plně využít svoji fantazii.
 
MALÁ KUCHAŘKA vede Bc. Věra Bláhová
Vítáni jsou děvčata i chlapci. Mezi dětmi i rodiči je velmi oblíbený. V kroužku se děti naučí
poznávat jednotlivé druhy potravin, které budou zpracovávat na rozličné pokrmy. Naučíme se
používat základní kuchařské pomůcky a nástroje. Budeme tvořit studenou kuchyni, péct,
smažit, dusit, budeme připravovat jídla slaná i sladká, vyzkoušíme si i tzv.zdravou stravu.
Naše vaření zaměříme tématicky k jednotlivým svátkům (Halloween – úpíří mufiny, Vánoce
– cukroví, Sv.Valentýn – srdíčko z lásky, Velikonoce – beránek/velikon. mufiny, Den matek
– zákusek na neděli, atd…..)
Vlastním vařením děti získají zcela jiný, nový pohled na jídlo. Už to není něco neznámého, co
dostanou na talíř, ale je to jejich výrobek, oni ví, z čeho je pokrm vyrobený, co za suroviny
k přípravě použily a kolik práce a úsilí  vynaložily k tomu, aby mohly dobrotu ochutnat a také
se mohly pochlubit rodičům, jak jsou šikovní.
 
TVOŘIVÁ DÍLNA vede Mgr. Iva Muchová
Kroužek je zaměřený na práci a tvoření s různými materiály. Děti budou pracovat
s keramickou hmotou, textilem, papírem, drátky a korálky, budou malovat na textil, tvořit
ozdoby a šperky, drátkovat kamínky, malovat na sklo a hedvábí, budou pracovat s vlnou. Děti
při těchto činnostech rozvíjí svou kreativitu a jemnou motoriku. Naučí se pracovat podle
daného postupu a také se budou učit trpělivosti.
 
KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER vede Mgr. Iva Muchová
Děti budou formou her vedeny k rozvoji svého logického a strategického myšlení, budou se
učit komunikaci, trpělivosti a soustředění. Vyzkouší a naučí se hrát deskové a karetní
společenské hry, budou luštit hlavolamy a rébusy. Hraní her děti obohacuje v mnoha
ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si osvojují i určitá pravidla, taktiku, učí se
toleranci, rychlému rozhodování a také zvládat prohru. Všechny herní činnosti budou
respektovat individuální potřeby a požadavky dětí, jako je např. rozdílná úroveň dovedností,
jejich věk a různé zájmy.
 
ČTENÁŘSKÝ KLUB vede Bc. Michaela Váňová
Ve čtenářském klubu si děti budou přímo číst knihy dle svého výběru a čtenářské úrovně.
Navštíví místní knihovnu i prodejnu s knihami. Děti si navzájem mohou doporučovat knihy,
součástí klubu budou i rozhovory o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu. Děti si
mohou půjčovat knihy ze školní knihovničky a odnést si je k četbě domů.
 
KLUB KOMUNIKACE V NĚMECKÉM JAZYCE vede Tereza Tauvinklová
Činnost klubu bude zaměřená zejména na rozvoj komunikačních schopností v německém
jazyce. Při činnosti budeme respektovat individuální úroveň, potřeby a požadavky dětí.
Společně si budeme promítat pohádky a filmy které nejsou dabované, vyzkoušíme si
dramatizaci pohádek v cizím jazyce, přeložíme si známé písničky z cizího jazyka do češtiny.
Zahrajeme si hry v cizím jazyce. Seznámíme se s reáliemi zemí ve kterých se mluví
německým jazykem. Při všech činnostech se budou děti učit týmové spolupráci a vzájemné
toleranci.

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Všechny kroužky nabízíme pro žáky 1. - 5. tříd navštěvující školní družinu.

 

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK vede Jana Kaštánková

Formou her, rozhovorů, soutěží, kvízů, sledováním DVD /příběhy z cyklu „Úraz není náhoda“ a „Dětství bez úrazů“/ a hlavně praktickými ukázkami a řešením navozených situací se děti seznámí se zásadami a postupy poskytování první pomoci, s možnostmi snížení rizika úrazů, se správným vyhodnocením a řešením nebezpečných situací / doma, při sportu, v lese, u vody, při bouřce, při setkání s cizím člověkem…./, naučí se zodpovědně chovat, umět se rozhodovat a poradit si ve složité situaci.

MÍČOVÉ HRY vede Jana Kaštánková

Náplní činnosti v kroužku jsou pohybové hry – někdy s míčem, někdy s jiným sportovním náčiním, někdy bez náčiní. Kroužek není jednostranně zaměřen, jde v něm o skloubení pohybu a zábavy v nepřeberné nabídce her a pohybových aktivit /různé varianty honiček, vybíjených, postřehové hry, soutěže družstev/ se zařazením vyrovnávacích či posilovacích cviků při pravidelném střídání rušných a klidnějších aktivit. Navíc mají děti možnost kdykoliv si na lavičce odpočinout a znovu se po odpočinku zapojit do hry. V „míčových hrách“ se děti naučí spoustu nových her, aniž by si toho všimly, naučí se při hrách s ostatními dětmi lépe komunikovat, spolupracovat, dbát na dodržování stanovených pravidel, rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost.

KERAMIKA vede Lenka Kislingová

Náplní práce v keramickém kroužku je postupně seznamovat děti s technikami zpracování keramické hlíny, barvení a dekorování výrobku. Děti si při vyrábění procvičují  jemnou motoriku, učí se trpělivosti a rozvíjí svůj cit pro detail. Naučí se vytvářet výrobky prostorové i z plátu. Starší děti si také mohou vyzkoušet točení na kruhu. Při práci s tímto materiálem se děti zklidní, odreagují od školních povinností a mohou plně využít svoji fantazii.

MALÁ KUCHAŘKA vede Bc. Věra Bláhová

Vítáni jsou děvčata i chlapci. Mezi dětmi i rodiči je velmi oblíbený. V kroužku se děti naučí poznávat jednotlivé druhy potravin, které budou zpracovávat na rozličné pokrmy. Naučíme se používat základní kuchařské pomůcky a nástroje. Budeme tvořit studenou kuchyni, péct, smažit, dusit, budeme připravovat jídla slaná i sladká, vyzkoušíme si i tzv. zdravou stravu. Naše vaření zaměříme tematicky k jednotlivým svátkům (Halloween – upíří mufiny, Vánoce – cukroví, sv. Valentýn – srdíčko z lásky, Velikonoce – beránek/velikon. mufiny, Den matek – zákusek na neděli, atd.

Vlastním vařením děti získají zcela jiný, nový pohled na jídlo. Už to není něco neznámého, co dostanou na talíř, ale je to jejich výrobek, oni ví, z čeho je pokrm vyrobený, co za suroviny k přípravě použily a kolik práce a úsilí  vynaložily k tomu, aby mohly dobrotu ochutnat a také se mohly pochlubit rodičům, jak jsou šikovní.

TVOŘIVÁ DÍLNA vede Mgr. Iva Muchová

Kroužek je zaměřený na práci a tvoření s různými materiály. Děti budou pracovat s keramickou hmotou, textilem, papírem, drátky a korálky, budou malovat na textil, tvořit ozdoby a šperky, drátkovat kamínky, malovat na sklo a hedvábí, budou pracovat s vlnou. Děti při těchto činnostech rozvíjí svou kreativitu a jemnou motoriku. Naučí se pracovat podle daného postupu a také se budou učit trpělivosti.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER vede Mgr. Iva Muchová

Děti budou formou her vedeny k rozvoji svého logického a strategického myšlení, budou se učit komunikaci, trpělivosti a soustředění. Vyzkouší a naučí se hrát deskové a karetní společenské hry, budou luštit hlavolamy a rébusy. Hraní her děti obohacuje v mnoha ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si osvojují i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také zvládat prohru. Všechny herní činnosti budou respektovat individuální potřeby a požadavky dětí, jako je např. rozdílná úroveň dovedností, jejich věk a různé zájmy.

ČTENÁŘSKÝ KLUB vede Bc. Michaela Váňová

Ve čtenářském klubu si děti budou přímo číst knihy dle svého výběru a čtenářské úrovně. Navštíví místní knihovnu i prodejnu s knihami. Děti si navzájem mohou doporučovat knihy, součástí klubu budou i rozhovory o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu. Děti si mohou půjčovat knihy ze školní knihovničky a odnést si je k četbě domů.

KLUB KOMUNIKACE V NĚMECKÉM JAZYCE vede Tereza Tauvinklová

Činnost klubu bude zaměřená zejména na rozvoj komunikačních schopností v německém jazyce. Při činnosti budeme respektovat individuální úroveň, potřeby a požadavky dětí. Společně si budeme promítat pohádky a filmy, které nejsou dabované, vyzkoušíme si dramatizaci pohádek v cizím jazyce, přeložíme si známé písničky z cizího jazyka do češtiny. Zahrajeme si hry v cizím jazyce. Seznámíme se s reáliemi zemí, ve kterých se mluví německým jazykem. Při všech činnostech se budou děti učit týmové spolupráci a vzájemné toleranci.