OZNÁMENÍ

Z důvodu postupujících stavebních prací při zatrubnění Medláneckého potoka je od 19.4. uzavřen průchod z ulice Jabloňové přes areál školy.
Je možné používat vyštěrkovanou cestu od SOS vesničky kolem plotu CVČ Jabloňka.
Ivo Šmarda, ZŘŠ

Oznámení ředitelského volna

Z důvodu plánovaných stavebních prací na obslužné komunikaci v areálu školy vyhlašuje ředitelka školy na pondělí 30. 4. 2018 ředitelské volno.
Školní jídelna dne 30. 4. 2018 nebude v provozu.

Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy

Informace k zápisu k povinné školní docházce

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v pátek 20. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 21. 4. 2018 od 9:00 do 12:00.

Evidence žádostí probíhá ve třídě I. A (místnost 202 - první patro), zápis pokračuje v rezervovaných místnostech.

Zápis k PŠD bude letos opět probíhat v úplné koordinaci se systémem elektronické podpory zápisu, který nabízí město Brno.

Hlavní výhody využití tohoto systému jsou

  • časová úspora u samotného zápisu, kdy se přes systém podaná žádost již pouze zaeviduje
  • možnost vytištění potřebných dokumentů a jejich případná úprava
  • možnost online rezervace termínu zápisu a místnosti přes rezervační systém

Informace k elektronické podpoře zápisu do základních škol v městě Brně si můžete prohlédnout zde - https://zapisdozs.brno.cz/.

Podrobnější popis, jak by měl elektronický zápis do ZŠ probíhat naleznete zde.

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 naleznete     zde

S dotazy se můžete obrátit na zástupce pro první stupeň Ing., Mgr. Antonín Všetička tel.: 549 271 551

Oznámení

Na žádost ÚMČ Medlánky oznamujeme rodičům i žákům, že od 16.4. do 31.10. 2018 bude pro vozidla uzavřena ulice Hudcova v úseku od kruhového objezdu po Matalovu ulici. Podrobnosti najdete na: https://medlanky.cz/pozor-uzavirka-ulice-hudcovy/
Ivo Šmarda, ZŘŠ

Aktualizace - Opatření související s výkopovými pracemi u CVČ Jabloňka

Od 26. 3. 2018 bude uzavřen chodník z ulice Jabloňové ke škole z důvodu výkopových prací u CVČ Jabloňka. Po dobu prací mohou žáci a rodiče využívat přístup přes areál školy a využít nově vysypaný chodník vedoucí kolem budovy školní jídelny až k hlavnímu vchodu. Hlavní vchod do školy bude v provozu bez omezení. 

Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu: