INFORMACE O PREZENČNÍ VÝUCE ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ OD 25. 5. 2020:

prosíme o přečtení níže uvedených dokumentů

Výuka na 1.stupni od 25.5.2020 .pdf

 

Čestné prohlášení.pdf

 

Odchod ze zájmového vzdělávání

 

Harmonogram  dopolední výuky

4 vyučovací hodiny, přestávky 10 min (pouze v 5. ročníku bude druhá  přestávka 15 minut).
Doba výuky v jednotlivých ročnících (posunutý začátek vyučování):
1. ročník - 8:00 - 11:30 
2. ročník - 8:10 - 11:40                      
3. ročník - 8:20 - 11:50                    
4. ročník - 8:30 - 12:00                    
5. ročník - 8:40 - 12:15    
 
Vyučování bude probíhat nejen ve třídách, ale také dle počasí ve venkovních prostorách školy.             
 

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých žáků - jejich ID - naleznete zde.

Důležité sdělení

Písemné „Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo odkladu “ nebude škola zasílat poštou. Toto „Rozhodnutí“ bude k vyzvednutí na sekretariátu školy,

1. patro, dveře č. 208
od 11.5.2020 do 29.5.2020 v těchto časech:

PO : 7:15 – 13:00, 13:30 – 15:00
ÚT : 7:15 – 13:00, 13:30 – 15:00
ST :  7:15 – 13:00, 13:30 – 15:00
ČT :  7:15 – 13:00, 13:30 – 16:30

Informace k organizaci přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ pro žáky 9. ročníku :

 

Informace k organizaci výuky 9.ročníku

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


 

pokyny MŠMT a OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO VÝUKU ŽÁKŮ 9. ročníku od 11. 5. a 1.stupně od 25. 5.

MŠMT vydalo v souvislosti s prezenční výukou žáků ve školách "soubor hygienických pokynů", více na https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 

OTEVŘENÍ CELÉHO AREÁLU SPORTOVIŠTĚ

Od 24.4. se otevírá pro veřejnost celý sportovní areál u školy s tím, že sportovci musí dodržovat pokyny vydané vládou, např. společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry

více na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Omezeni_volneho_pohybu

 

OŠETŘOVNÉ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující sdělení:

Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-rodice-nemuseji-kvuli-osetrovnemu-do-skoly-jde-to-i-bezkontaktne

Pro vyřízení ošetřovného se obracejte na skola@zshudcova.cz .

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od středy 11.3.

Vážení rodiče,
podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 dle zákona č. 258/2000 Sb se od středy 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Opatření se vztahuje na všechny osoby organizující vzdělávání dle výše uvedených zákonů. Vážení rodiče a veřejnost,
s ohledem na současný stav jsou až do odvolání zrušeny i všechny školní akce. Obědy jsou žákům automaticky odhlášeny na neurčito. O změnách a realizaci možných akcí Vás budeme informovat s ohledem na aktuální situaci.
Průběžně Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.
Děkuji za pochopení.
S úctou,
Jakub Cimala

 

Změna v provozním řádu školní jídelny

Věnujte prosím pozornost změně v provozním řádu školní jídelny, která platí od dubna 2020. Více zde.

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu: