NOŠENÍ ROUŠEK - aktualizace

Vážení rodiče,

od pátku 18. 9. 2020 se pro žáky druhého stupně rozšiřuje povinnost nosit roušku na všechny prostory školy i během výuky.  Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. 

Prosím rodiče, aby děti měly při vstupu do školy roušky a v aktovce ještě jednu náhradní.

Děkuji moc za spolupráci.

S úctou a přáním pěkného dne,

Jakub Cimala

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Metodické opatření Karanténa u osob po covid-19

Metodický postup OSPDL MZ Covid ve školách

 

 

VOLNÉ DNY 

VOLNÝ DEN 16. 11., 21. a 22. 12. 2020

 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a technických důvodů  VOLNÝ DEN (ředitelské volno) na pondělí 16. listopadu (celodenní školení pedagogické sboru), 21. a 22. prosince 2020 (opravy, generální úklid).

Volný den se bude týkat školní výuky.                                                       

Školní družina bude v provozu. O celkovém rozsahu provozu školní družiny rozhodne zájem rodičů.

 

Mgr. Jakub Cimala

ředitel školy

 

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu: