Podzimní prázdniny

K podzimním prádzninám, které připadají na 29. a 30. 10. se připojují 26. a 27. 10. volné dny. Žáci tak mají celý příští týden volno.

https://www.msmt.cz/skoly-budou-mit-26-a-27-10-volno

Školní stravování - informace

Z důvodu nejistoty ohledně otevírání škol bude jídelní lístek na měsíc listopad zpřístupněn od 26. 10. 2020. 
 
Orletová M., vedoucí kuchyně

Škola je od 14. 10. do 30. 10. 2020 uzavřena. 

Úřední hodiny po telefonické domluvě. 
Fuchsová Petra 
777 925 410 
fuchsova@zshudcova.cz

ZAVŘENÍ ŠKOLY OD STŘEDY 14. 10. 2020 a přechod na distanční výuku

Vážení rodiče,
 
dle dnešního rozhodnutí Vlády ČR bude zakázána od středy 14. 10. 2020 přítomnost žáků ve školách. Výuka tak přejde na distanční formu pro oba stupně ZŠ. O způsobu distanční výuky na 1. stupni Vás budou informovat třídní učitelé prostřednictvím Edookitu, druhý stupeň už byl informován minulý týden. Zítra si vezmou žáci domů školní pomůcky, učebnice a pracovní sešity.
Do konce října nebude v provozu ani školní jídelna. Návrat žáků do škol byl vládou dán na 2. 11. 2020. Pevně věřím, že složité období společně zvládneme.
 
S úctou a přáním pěkného dne,
 
Jakub Cimala

 

NOŠENÍ ROUŠEK - aktualizace

Vážení rodiče,

od pátku 18. 9. 2020 se pro žáky druhého stupně rozšiřuje povinnost nosit roušku na všechny prostory školy i během výuky.  Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. 

Prosím rodiče, aby děti měly při vstupu do školy roušky a v aktovce ještě jednu náhradní.

Děkuji moc za spolupráci.

S úctou a přáním pěkného dne,

Jakub Cimala

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Metodické opatření Karanténa u osob po covid-19

Metodický postup OSPDL MZ Covid ve školách

LITERÁRNĚ - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

VOLNÉ DNY 

VOLNÝ DEN 16. 11., 21. a 22. 12. 2020

 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a technických důvodů  VOLNÝ DEN (ředitelské volno) na pondělí 16. listopadu (celodenní školení pedagogické sboru), 21. a 22. prosince 2020 (opravy, generální úklid).

Volný den se bude týkat školní výuky.                                                       

Školní družina bude v provozu. O celkovém rozsahu provozu školní družiny rozhodne zájem rodičů.

 

Mgr. Jakub Cimala

ředitel školy

 

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektů: