uzavření školy a kanceláře

Až do odvolání je škola pro veřejnost uzavřená, včetně kanceláře školy. Ošetřovné si rodiče mohou vyřizovat elektronicky, kontaktujte skola@zshudcova.cz . Ve věcech učiva kontaktujte jednotlivé pedagogy prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
S pozdravem,
Jakub Cimala

 

Vážení rodiče a veřejnost,

s ohledem na současný stav jsou až do odvolání zrušeny i všechny školní akce. Obědy jsou žákům automaticky odhlášeny na neurčito. O změnách a realizaci možných akcí Vás budeme informovat s ohledem na aktuální situaci.
Až do odvolání je také pro veřejnost uzavřeno venkovní sportoviště v areálu školy.
Děkuji za pochopení.
Jakub Cimala,
ředitel školy

 

VYZVEDÁVÁNÍ VĚCÍ

Vážení rodiče,
žáci nebo rodiče si mohou jít pro věci (oblečení do Tv, učební věci), avšak dětem je vstup do školy z hygienických důvodů prozatím zakázán. Věci ze tříd budou dětem předány u hlavního vchodu při vstupu do budovy školy provozním nebo pedagogickým zaměstnancem. Na vrátnici bude přítomna osoba (8:00 – 15:00) nebo se elektronicky nebo telefonicky domluvte s třídním učitelem na přesném čase předání věcí a učebních pomůcek, které jsou prozatím ve škole.
V pátek v odpoledních hodinách a příští pondělí (16.3.) a úterý (17.3.) bude ve škole probíhat dezinfekce školních prostor, kdy ve škole nebudou z provozních důvodů přítomni ani pedagogové. Prosím o vyzvednutí věcí do pátečního dopoledne.
Ošetřovné prosím řešte se školou raději elektronicky.
Vyzvedávání zápisových listů si prosím domlouvejte s p.uč. Heřmánkovou - viz i její informace.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Jakub Cimala,
ředitel školy

 

OŠETŘOVNÉ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující sdělení:

Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-rodice-nemuseji-kvuli-osetrovnemu-do-skoly-jde-to-i-bezkontaktne

 

UČIVO

Vážení rodiče,

průběžně Vás budeme prostřednictvím elektronické žákovské knížky informovat o učivu pro žáky.

https://www.iskola.cz/zshudcova35

 

OBĚDY

obědy jsou žákům prozatím automaticky odhlášeny do konce příštího týdne 20.3., včetně zítřejšího dne. Škola bude následně reagovat na další vývoj událostí.

 

PRONÁJMY A KROUŽKY

Po dobu uzavření školy a opatření vlády nebudou v prostorách školy probíhat žádné pronájmy!
 
lyžařský kurz 4. a 5. třídy
aktuální první lyžařský kurz se vrátí domů zítra dle původního plánu. Druhý kurz, který má odjet na hory zítra, se neuskuteční!!
 
uzavření základní školy od středy 11.3.
Vážení rodiče,
podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 dle zákona č. 258/2000 Sb se od středy 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Opatření se vztahuje na všechny osoby organizující vzdělávání dle výše uvedených zákonů.
Průběžně Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.
Děkuji za pochopení.
S úctou,
Jakub Cimala

 

 

Ředitelské volno 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů (školení pedagogů) na úterý 14. a středu 15. dubna 2020Volný den se bude týkat školní výuky. Školní družina a školní jídelna bude v provozu. O celkovém rozsahu provozu školní družiny rozhodne zájem rodičů.

Mgr. Jakub Cimala
ředitel školy

OŠETŘOVNÉ - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující sdělení:

Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-rodice-nemuseji-kvuli-osetrovnemu-do-skoly-jde-to-i-bezkontaktne

 

  

ŠKOLNÍ REKLAMNÍ VAKY

Vážení rodiče,

žákovský parlament pro vás připravil školní reklamní vaky, které nesou nejen logo naší školy, ale současně mají vyjadřovat podporu medlánecké škole.

Vaky budou v barevném provedení : červená, modrá, černá. Předpokládaná cena: 70,-Kč.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 15.3.2020 U SVÝCH TŘÍDNÍCH UČITELEK. DĚKUJEME ZA ZÁJEM.

 

Změna v provozním řádu školní jídelny

Věnujte prosím pozornost změně v provozním řádu školní jídelny, která platí od dubna 2020. Více zde.

Pronájem tělocvičny

Volný termín: středa 20:30 – 22:00
Kontakt pro sjednání pronájmu:
Miroslava Bednářová, ekonomka školy
Tel. 549 271 551, 607 006 501
Email: ekonomka@ zshudcova.cz

Volný termín: středa 20:30 – 22:00 

Kontakt pro sjednání pronájmu: 

Miroslava Bednářová,
ekonomka školy
tel. 549 271 551, 607 006 501
e-mail: ekonomka@zshudcova.cz

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu: