Velikonoční prázdniny

Na čtvrtek 18. dubna připadají velikonoční prázdniny. Nasledují dny volna 19. dubna Velký pátek a 22. dubna Velikonoční pondělí.

Informace o přerušení provozu ŠD a ŠK

V době velikonočních prázdnin ve čtvrtek 18. dubna 2019 nebude v provozu školní kuchyně ani školní družina.

Ředitelské volno 9. 5. a 10. 5. 2019

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na dny 9. 5. a 10. 5. 2019. Volné dny se budou týkat školní výuky, provozu školní družiny a také školní jídelny.

Mgr. Jakub Cimala
ředitel školy

ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace ve školním roce 2018/2019 i nadále pokračuje v projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV."

Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu: