Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu: