Režim školní družiny

6,15 - 7,30 Příchody dětí do ŠD,  
rekreační činnost /četba, kreslení, hry se stavebnicemi, stolní a společenské hry/.
 
 
7,30 - 7,45 Úklid her, hraček, stavebnic a odchod dětí do svých tříd.
 
 
11,40 - 12,30 Osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost a rekreační činnost,  
/společná četba, poslech CD,  
hry s hračkami, individuální hry ve skupinkách/  
Zájmová a vzdělávací činnost podle ŠVP.  
Účast v zájmových útvarech.
 
 
13,45 - 15,00 Rekreační a tělovýchovná činnost /turistické vycházky, pohybové   
a míčové hry v parku, na školním dvoře, na školním hřišti,   
na hřišti na ul. Jabloňová, v tělocvičně, v relaxační místnosti školy,  
v areálu SOS vesničky/.  
Zájmová a vzdělávací činnost podle ŠVP.  
Příležitostné a celodružinové akce.
 
 
15,00 - 17,00 Příprava na vyučování, sebevzdělávací činnost /individuálně domácí  
úkoly, procvičení učiva formou her a soutěží, smyslové a didaktické hry,  
encyklopedie/, rekreační a odpočinková činnost /hry se stavebnicemi,  
rozhovory s dětmi, pohádky/.  
Účast v zájmových činnostech ŠD.  
Postupné odcházení dětí ze ŠD.