Režim školní družiny

6,30 – 7,25       Příchody dětí do ŠD, rekreační činnost /četba, kreslení,

                         hry se stavebnicemi, stolní a společenské hry/.

 

 7,25 – 7,45      Úklid her, hraček, stavebnic a odchod dětí do svých tříd.

 

11,40 – 13,30   Osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost a rekreační činnost

                         /společná četba, poslech gramofonových desek, magnetofonových

                         nahrávek, CD, hry s hračkami, individuální hry ve skupinkách/

                         Zájmová a vzdělávací činnost podle ŠVP

                         Účast v zájmových útvarech

 

13,30 – 15,00   rekreační a tělovýchovná činnost /turistické vycházky, pohybové a

                         míčové hry v parku, na školním dvoře, na školním hřišti,           

                         na hřišti na ul. Jabloňová, v tělocvičně, v relaxační místnosti školy,

                         v areálu SOS vesničky/.

 

15,00 – 17,00   příprava na vyučování, sebevzdělávací činnost /individuálně domácí   

                         úkoly, procvičení učiva formou her a soutěží, smyslové a didaktické hry,

                         encyklopedie/, rekreační a odpočinková činnost /hry se stavebnicemi,

                         rozhovory s dětmi, pohádky/.

                         Účast v zájmových činnostech ŠD

                         Postupné odcházení dětí ze ŠD

 

1. září  2018