Omluvenky

Prosíme rodiče, kteří písemně žádají o uvolnění svého dítěte ze ŠD v jiné době, než která je uvedena v přihlášce, aby uvedli na písemnou omluvenku tyto požadované údaje.
 
Omluvenky pro samostatný odchod dětí ze ŠD musí obsahovat:
  1. jméno dítěte
  2. čas odchodu
  3. datum
  4. údaj: dítě odchází samo (nebo samostatně nebo bez doprovodu) a přebírám za své dítě plnou odpovědnost.
  5. podpis zákonného zástupce

Omluven ka do ŠD