Aktuality

Výukový program na téma Podzim v Otevřené zahradě

01.10.2020 16:23
Jeden z posledních slunečných zářijových dnů si všichni druháci užili na výukovém programu v Otevřené zahradě, který byl tematicky zaměřen na podzimní období. Děti si samy vyzkoušely moštování a práci s moštovacím strojem, dozvěděly se spoustu informací o králících a jednoho si...

Druháci a klíčování v KJM Medlánky

26.09.2020 12:48
V minulém roce byli všichni nynější druháci zapojeni do projektu Šňůrka plná písmenek, který pro první ročníky organizuje KJM v Medlánkách. V projektu sbírají děti za každou přečtenou knihu razítka s písmenky. Za každou samostatně přečtenou knihu, nebo knihu, kterou prvňáčci...

Adaptační kurz šestých tříd

11.09.2020 16:11
Školní rok začal pro žáky 6. tříd adaptačním kurzem. Jeho cílem bylo usnadnit žákům přechod z 1. na 2. stupeň, seznámit se se svojí novou třídní učitelkou, s panem zástupcem pro 2. stupeň a se školním psychologem, ale také se naučit prostřednictvím připraveného pestrého programu vzájemně...

Soutěž ve sběru starého papíru a víček

09.09.2020 08:08
Školní družina vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru a víček od PET lahví. Odevzdávejte, prosím, v kabinetu školní družiny v přízemí.

(Staro)-nová školní knihovna

03.09.2020 16:05
Neodmyslitelnou součástí naší školy je školní knihovna. V uplynulém školním roce prodělala knihovna celkovou revizi a můžete ji navštívit v novém kabátě. Za přispění sbírky uspořádané při zahradní slavnosti a také díky štědrým darům rodičů našich žáků se podařilo značně rozšířit a...

Certifikát LESNÍ DRUŽINY

01.06.2020 08:25
V tomto školním roce jsme se ve školní družině zapojili do mezinárodního programu Les ve škole. Tohoto dlouhodobého programu se účastní okolo 700 tisíc studentů z 28 zemí světa. Za naše aktivity jsme pro školní družinu získali „Certifikát Lesní třídy“ a patronaci nad 10 m2 Nového pralesa...

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

07.05.2020 08:56
MŠMT zveřenilo aktuální termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro čtyřleté i víceleté studium. Žáci budou jednotnou přijímací zkoušku vykonávat pouze v jednom termínu, a to následovně: 1. uchazeči o čtyřleté studium (žáci 9. ročníku) - 8. červen 2020 2. uchazeči o osmileté či...

Úspěchy našich žáků v matematické soutěži Pangea

16.04.2020 15:02
V únoru se žáci 4.-9. ročníku zúčastnili matematické soutěže Pangea. Soutěž je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z našeho běžného života. Letos na téma Média a Záchranné sbory. Díky nově vybavené počítačové učebně mohli žáci tyto úlohy řešit elektronickou formou. Na 15 úloh...

Zimní pobyt na horách

24.03.2020 19:53
I v letošním roce byl pro žáky 4. a 5. tříd připraven zimní pobyt na horách ve Stříbrnicích, který se skládal ze dvou kurzů. S napětím jsme očekávali, jaké podmínky nám připraví počasí, které letošní zimě sněhovou nadílku moc nepřálo. Že přijdou ještě jiné skutečnosti, které zimní pobyt...

Krajské kolo v házené starších dívek

24.03.2020 19:44
V prvním březnovém týdnu odehrála děvčata 8. a 9. ročníku krajské kolo v házené, které se konalo v hale na Tatranu v Bohunicích. Na družstvo dívek čekal těžký soupeř, kterým byl tým dívek z Újezdu u Brna, vítěz okresního kola Brno venkova. Přesto, že družstvo soupeřek bylo...
Všechny články