Aktuality

Babylon

17.02.2018 20:41
V úterý 13. února 2018 proběhla v 6. a 7. třídách již tradičně soutěž v oblasti čtenářské gramotnosti. Tato soutěž má název „Babylon aneb rozumíme si“ a jejím úkolem je ověřit čtenářské schopnosti žáka, především porozumění textu a práce s textem. Celkově mohli žáci získat 43...

Mezitřídní turnaj O putovní pohár ZŘŠ

02.02.2018 10:28
Již se stalo tradicí, že v období přelomu roku se konají mezitřídní turnaje. Nejinak tomu bylo i letos a opět se hrálo O putovní pohár zástupce ředitele školy. Tentokrát byl turnaj rozdělen na kategorii mladší (5. – 6. třídy) a starší (7. – 9. třídy). Mladší soutěžili ve smíšených družstvech ve...

Lyžařský kurz

02.02.2018 09:35
V lednu absolvovali žáci sedmých ročníků, doplněni zájemci z vyšších tříd, lyžařský kurz na Kohútce. Výcviku na lyžích a na snowboardu se zúčastnilo 51 žáků. Účastníci kurzu pilovali v družstvech své lyžařské dovednosti pod vedením instruktorů. Nechyběla lyžařská cvičení herní formou, ale i demo...

Exkurze na střední školu Charbulova

19.01.2018 07:04
Dne 4. ledna žákyně tříd 9.A a 9.B navštívily Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb Charbulova. Holky se zde dozvěděly, jaké obory a kolik jich škola nabízí, přičemž jim byly vysvětleny rozdíly mezi učňovskými obory a obory zakončenými maturitní zkouškou. Byly též provedeny po škole,...

Sudoku

21.12.2017 15:59
Ve středu 13.12.2017 se naši nejlepší řešitelé logických her a hlavolamů sjeli na ZŠ Sirotkovu, aby poměřili síly se svými vrstevníky, rovněž nejlepšími řešiteli z nejrůznějších brněnských základních škol. Své zástupce jsme měli ve všech kategoriích, tedy 5. ročník, 6.+7. a nejstarší byli žáci...

Kurz zdraví a sportovní aktivity

21.12.2017 08:34
Tento kurz je poslední vícedenní akcí v tomto kalendářním roce a je určen pro žáky šestých ročníků. Náplň kurzu je zaměřena na sportovní aktivity, zdravý životní styl a rovněž na upevňování vztahů a vzájemnou spolupráci v třídním kolektivu. Většinu času jsme trávili venku turistikou,...

Projekt Ovoce do škol

15.12.2017 09:35
Ve středu 13.12. nás navštívili animátoři z Ovocentra.V krátkém animačním programu našim prvňáčkům pověděli zajímavosti o ovoci a zelenině. Děti ovoce a zeleninu  ochutnávaly, zahrály si hry a hádaly hádanky. Na závěr si odnesly drobné dárkové předměty. Dětem se program líbil a aktivně se do...

Česko zpívá koledy

15.12.2017 08:16
Ve středu 13.12.2017 se sešli žáci medlánecké školy, jejich rodiče a medlánečtí občané před pobočkou místní knihovny na Sýpce, aby se zapojili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Akci organizoval žákovský parlament a v podvečer v 18.00 se  sešlo  téměr 140 lidí. Zazněly...

Mikuláš

12.12.2017 12:27
V úterý 5.12. se naše dvě třídy deváťáků v maskách za Mikuláše, čerty a anděly vydaly nejdříve do mateřských škol a poté obešly třídy naší školy od pátých ročníků až po osmý. V rámci návštěvy školek 9.A navštívila děti v MŠ Hudcova a 9.B MŠ V Újezdech a ÚMČ. Ve školkách se...

Mikulášský víceboj

06.12.2017 07:16
Na úterním tréninku čekal na děti v atletické přípravce Mikulášský víceboj. Skládal se ze čtyř disciplín: z běhu na 20 metrů, překážkové dráhy, hodu obouruč a skoku z místa. Při soutěži malé atlety doprovázeli čerti, andělé i Mikuláš. Děti bojovaly o co nejlepší výsledky. Součet...
Všechny články