Aktuality

Exkurze na střední školu Charbulova

19.01.2018 07:04
Dne 4. ledna žákyně tříd 9.A a 9.B navštívily Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb Charbulova. Holky se zde dozvěděly, jaké obory a kolik jich škola nabízí, přičemž jim byly vysvětleny rozdíly mezi učňovskými obory a obory zakončenými maturitní zkouškou. Byly též provedeny po škole,...

Sudoku

21.12.2017 15:59
Ve středu 13.12.2017 se naši nejlepší řešitelé logických her a hlavolamů sjeli na ZŠ Sirotkovu, aby poměřili síly se svými vrstevníky, rovněž nejlepšími řešiteli z nejrůznějších brněnských základních škol. Své zástupce jsme měli ve všech kategoriích, tedy 5. ročník, 6.+7. a nejstarší byli žáci...

Kurz zdraví a sportovní aktivity

21.12.2017 08:34
Tento kurz je poslední vícedenní akcí v tomto kalendářním roce a je určen pro žáky šestých ročníků. Náplň kurzu je zaměřena na sportovní aktivity, zdravý životní styl a rovněž na upevňování vztahů a vzájemnou spolupráci v třídním kolektivu. Většinu času jsme trávili venku turistikou,...

Projekt Ovoce do škol

15.12.2017 09:35
Ve středu 13.12. nás navštívili animátoři z Ovocentra.V krátkém animačním programu našim prvňáčkům pověděli zajímavosti o ovoci a zelenině. Děti ovoce a zeleninu  ochutnávaly, zahrály si hry a hádaly hádanky. Na závěr si odnesly drobné dárkové předměty. Dětem se program líbil a aktivně se do...

Česko zpívá koledy

15.12.2017 08:16
Ve středu 13.12.2017 se sešli žáci medlánecké školy, jejich rodiče a medlánečtí občané před pobočkou místní knihovny na Sýpce, aby se zapojili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Akci organizoval žákovský parlament a v podvečer v 18.00 se  sešlo  téměr 140 lidí. Zazněly...

Mikuláš

12.12.2017 12:27
V úterý 5.12. se naše dvě třídy deváťáků v maskách za Mikuláše, čerty a anděly vydaly nejdříve do mateřských škol a poté obešly třídy naší školy od pátých ročníků až po osmý. V rámci návštěvy školek 9.A navštívila děti v MŠ Hudcova a 9.B MŠ V Újezdech a ÚMČ. Ve školkách se...

Mikulášský víceboj

06.12.2017 07:16
Na úterním tréninku čekal na děti v atletické přípravce Mikulášský víceboj. Skládal se ze čtyř disciplín: z běhu na 20 metrů, překážkové dráhy, hodu obouruč a skoku z místa. Při soutěži malé atlety doprovázeli čerti, andělé i Mikuláš. Děti bojovaly o co nejlepší výsledky. Součet...

Dějepisná olympiáda

29.11.2017 09:21
Ve čtvrtek 23.11.2017 se vybraní žáci z 9. a 8. ročníků zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. 1. Palásek Erik (35b) 2. Bucková Nela (32b) 2. Raušer Vítězslav (32 b) 3. Ondrušová Barbora (30b) 4. Kinská Kristýna (27 b) 5. Mach Štěpán (21b) 5. Buda Vladimír...

Veletrh středních škol

28.11.2017 11:08
Součástí přípravy žáků na jejich budoucí povolání a výběr vhodného typu střední školy je i exkurze na Veletrh středních škol a odborného vzdělávání. Této akce se již tradičně zúčastňují naši osmáci. V pátek 24. listopadu proto celá 8. A v doprovodu třídní učitelky navštívila veletržní...

Mateso - městské kolo

27.11.2017 10:44
Dne 14. 11. 2017 proběhlo na ZŠ Kuldova Brno městské kolo MATESO. Soutěže se zúčastnilo 202 žáků ze 45 základních škol z Brna a okolí, z nichž 145 se stalo úspěšnými řešiteli. Do městského kola postoupili – Zuzana Kačerová , Šimon Rada, Veronika Řeháková , Adam Švec. Umístění: Zuzana Kačerová – 3....
Všechny články