Základní škola Brno, Hudcova 35

Naše škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno-Medlánky. Žáci se u nás vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Základní myšlenkou tohoto programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti - obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, spřízněností s přírodou a jejími zákony, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Více informací o naší škole najdete v sekci O nás.

        „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

                                                                                               neznámý autor

Srdečně zveme všechny rodiče nastávajících prvňáčků na prohlídku prostor školy dne 30.3.2017  od 08,45 do 11,40 hod. (včetně výuky).

Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Dagmar Černá

ředitelka školy

Pozvánka ke stažení zde

Informace o přerušení provozu ŠK a ŠD v době jarních prázdnin

V době jarních prázdnin od 13. do 17. března 2017 nebude v provozu školní kuchyně ani školní družina.

Jana Kaštánková

Epidemický výskyt žloutenky typu A v Jihomoravském kraji stále pokračuje. Přestože se na naší škole žloutenka nevyskytuje, žádáme rodiče o opětovné preventivní poučení dětí o pravidlech dodržování hygieny.

Doporučení KHS je zde.

Dne 25.10.2016 získala   naše škola certifikát  za splnění bronzových kritérií programu "Skutečně zdravá škola". Podílíme se na zásadních změnách v oblastech kvality školního stravování. V rámci výuky se nadstandardně věnujeme zdravému  životnímu stylu.

Informace pro rodiče

Naše škola je zapojena do projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II.“ Žadatele o příspěvek si vyřídí na Úřadu práce ČR   „Formulář potvrzení způsobilosti“, který předají na sekretariátu školy. O prázdninách, vždy ve středu v úředních hodinách od 09,00 hod. – 14,00 hod.

Informace k OP PMP jsou k dispozici na webových stránkách MPSV : 

http://www.mpsv.cz/cs/18823