Základní škola Brno, Hudcova 35

Naše škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno-Medlánky. Žáci se u nás vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Základní myšlenkou tohoto programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti - obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, spřízněností s přírodou a jejími zákony, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Více informací o naší škole najdete v sekci O nás.

        „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

                                                                                               neznámý autor

HURÁÁÁÁ   NA   PRÁZDNINY!

Přejeme všem žákům hezké a slunečné prázdniny, ve kterých prožijí hodně zajímavých setkání, příhod a zážitků. Rodičům přejeme, aby si během prázdnin užili s dětmi pohodu a klid, a všem pracovníkům školy, aby během své zasloužené dovolené načerpali nové síly do jejich náročné, ale krásné práce.

Za vedení školy  Mgr. Dagmar Černá, ředitelka školy

ÚŘEDNÍ   HODINY v období od 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

v ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace

Středy:    09:00 – 14:00 hod.

  • 12.7.2017                                            
  • 19.7.2017                                                
  • 26.7.2017       
  • 2.8.2017 
  • 9.8.2017
  • 16.8.2017
  • 23.8.2017
  • 30.8.2017                                     

Seznam pomůcek pro 2. stupeň:

Epidemický výskyt žloutenky typu A v Jihomoravském kraji stále pokračuje. Přestože se na naší škole žloutenka nevyskytuje, žádáme rodiče o opětovné preventivní poučení dětí o pravidlech dodržování hygieny.

Doporučení KHS je zde.

Dne 25.10.2016 získala   naše škola certifikát  za splnění bronzových kritérií programu "Skutečně zdravá škola". Podílíme se na zásadních změnách v oblastech kvality školního stravování. V rámci výuky se nadstandardně věnujeme zdravému  životnímu stylu.

Informace pro rodiče

Naše škola je zapojena do projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II.“ Žadatele o příspěvek si vyřídí na Úřadu práce ČR   „Formulář potvrzení způsobilosti“, který předají na sekretariátu školy. O prázdninách, vždy ve středu v úředních hodinách od 09,00 hod. – 14,00 hod.

Informace k OP PMP jsou k dispozici na webových stránkách MPSV : 

http://www.mpsv.cz/cs/18823