Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu:

 

Přehled kroužků

 
Seznam pomůcek pro třídy 2. stupně ve školním roce 2017/2018

 

Informace rodičům

Projekt Mléko do škol doznal ve šk. r. 2017/2018 významných změn. Sledujte na www.happysnack.cz. Informace jsou také k dispozici na webu  SZIF- Státního intervenčního fondu.