Základní škola Brno, Hudcova 35

Naše škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno-Medlánky. Žáci se u nás vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Základní myšlenkou tohoto programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti - obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, spřízněností s přírodou a jejími zákony, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Více informací o naší škole najdete v sekci O nás.

        „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

                                                                                               neznámý autor

Vážení rodiče,
podrobné informace k zahájení a organizaci školního roku budou k dispozici na webových stránkách školy a úřední desce školy od 26.8.2016.
 

Mgr. Dagmar Černá
Ředitelka školy

Seznam pomůcek pro žáky druhého stupně ve školním roce 2016/2017

Informace pro rodiče

Naše škola je zapojena do projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II.“ Žadatele o příspěvek si vyřídí na Úřadu práce ČR   „Formulář potvrzení způsobilosti“, který předají na sekretariátu školy. O prázdninách, vždy ve středu v úředních hodinách od 09,00 hod. – 14,00 hod.

Informace k OP PMP jsou k dispozici na webových stránkách MPSV : 

http://www.mpsv.cz/cs/18823

Úřední hodiny v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 v ŽŠ Brno, hudcova 35, příspěvková organizace: 

čtvrtek  7.7.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa 13.7.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa  20.7.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa  27.7.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa    3.8.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa 10.8.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa 17.8.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa 24.8.2016 09:00 – 14:00 hod.
středa 31.8.2016 09:00 – 14:00 hod.

 

Projekt SPEAK UP

Toto léto mají naši žáci výjimečnou možnost zúčastnit se nového projektu SPEAK UP,  který opět pořádá organizace AIESEC. Tuto organizaci známe především díky projektu Edison. Projekt SPEAK UP probíhá ve formě příměstského anglického tábora pro žáky 2. stupně základních škol v Brně, kde vedoucími budou zahraniční stážisté. 
 
Projekt trvá vždy týden a bude probíhat v různých termínech měsíce července a srpna a místo konání bude Vysoká škola ekonomická v Brně. Jelikož je možné při hromadném přihlášení získat slevu pro žáky, prosím o vyjádření vážného zájmu na můj e-mail zetan@email.cz do středy 29.6. Více informací můžete nalézt také na naší facebookové stránce: https://www.facebook.com/speakup.brno a v přihlášce samotné: http://link.aiesec.cz/Prihlaska_SpeakUP_2016