Základní škola Brno, Hudcova 35

Naše škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno-Medlánky. Žáci se u nás vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Základní myšlenkou tohoto programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti - obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, spřízněností s přírodou a jejími zákony, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Více informací o naší škole najdete v sekci O nás.

        „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

                                                                                               neznámý autor

ŠD a ŠK v době podzimních prázdnin

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí nebude v době podzimních prázdnin 26. a 27. října 2016 v provozu školní družina ani školní kuchyně.

Jana Kaštánková, vedoucí ŠD

„Sportovci do škol“

Ve spolupráci s Unií sportovních klubů města Brna zahajuje na naší ZŠ činnost bezplatný sportovní kroužek pro družinové děti 3. a 4. tříd. Pod odborným vedením trenérů si budou moci přihlášené děti od 13. října 2016 postupně vyzkoušet různé druhy sportů.

Jana Kaštánková, vedoucí ŠD

Soutěž ve sběru kaštanů končí  v úterý 1. 11.2016. Tento den je poslední, kdy lze kaštany donést.

Sběrové soutěže školní družiny

  • Školní družina vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů

         Nasbírané kaštany mohou děti nosit od začátku října až do odvolání do vestibulu školy před vrátnici, kde nasbírané kaštany předají ke zvážení a zapsání, vždy v úterý v době 7,45 – 7,55 hodin /p. vych. Kaštánkové/nebo v pátek v době 7,45 – 7,55 hodin /p. vych. Muchové/. Soutěž končí  v úterý 1. 11.2016. Tento den je poslední, kdy lze kaštany donést.

  • Školní družina vyhlašuje soutěž tříd i jednotlivců ve sběru papíru a víček od pet lahví

         Papír přineste svázaný a zvážený, opatřený štítkem se jménem a třídou, víčka zvážená, v igelitové tašce opatřené štítkem se jménem a třídou. Papír i víčka odevzdávejte do školní družiny. Akce platí do odvolání.

Vyhodnocení proběhne po ukončení jednotlivých soutěží a nejlepší sběrači se mohou těšit na ocenění za svoji píli.

Informace pro rodiče

Naše škola je zapojena do projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II.“ Žadatele o příspěvek si vyřídí na Úřadu práce ČR   „Formulář potvrzení způsobilosti“, který předají na sekretariátu školy. O prázdninách, vždy ve středu v úředních hodinách od 09,00 hod. – 14,00 hod.

Informace k OP PMP jsou k dispozici na webových stránkách MPSV : 

http://www.mpsv.cz/cs/18823