Základní škola Brno, Hudcova 35

Naše škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno-Medlánky. Žáci se u nás vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Základní myšlenkou tohoto programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti - obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, spřízněností s přírodou a jejími zákony, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Více informací o naší škole najdete v sekci O nás.

        „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

                                                                                               neznámý autor

                    Program školní akademie 

Informace pro zákonné zástupce přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

ředitelství školy Vás zve na schůzku, kde budete seznámeni s průběhem i organizací prvního týdne školy a dozvíte se základní informace o škole a provozu školní družiny. Bude Vám předán seznam potřebných pomůcek pro 1. třídu. Zároveň Vás  školní psycholog seznámí se specifiky souvisejícími se zahájením školní docházky. Součástí schůzky bude přihlášení dítěte do školní družiny. V případě zájmu o  školní stravování, obdržíte závazné přihlášky / je nutné zakoupit čip v ceně 115,- Kč přímo na schůzce/.

Schůzka se uskuteční v ZŠ Brno, Hudcova 35, ve školní jídelně dne 30. 5. 2016 v 15.30 hod.

Informace ze školní jídelny

Z důvodu poruchy školního terminálu lze objednávat a rušit stravu pouze přes internet nebo na tel. č. 775049690.

Miluše Orletová

Prevence pedikulózy

Vážení rodiče,

věnujte pozornost prevenci pedikulózy (vši dětské).

Více informací naleznete zde.