Základní škola Brno, Hudcova 35

Naše škola se nachází v klidném prostředí městské části Brno-Medlánky. Žáci se u nás vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Základní myšlenkou tohoto programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti - obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, spřízněností s přírodou a jejími zákony, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Více informací o naší škole najdete v sekci O nás.

        „Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

                                                                                               neznámý autor

OZNÁMENÍ

ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace hledá na pracovní pozici „UKLÍZEČKA“  na plný úvazek (pracovní doba od od 9,30 – 18,00 hod) nebo zkrácený úvazek (pracovní doba  od 12,00 – 18,00 hod). Podrobné informace zájemcům poskytne sekretariát školy tel. 549 271 551.

PLAVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ

Na středu 21.9.2016 připravila předmětová komise TV pro všechny žáky 2. stupně plavání v řečkovickém bazénu. Plavání proběhne dle rozpisu, se kterým budou žáci seznámeni. S sebou: 20,- Kč (vratná záloha na skříňku), plavky, mýdlo, ručník, doporučeny plavecké brýle a obuv na bazén. Finanční částka bude vybrána po akci po vyúčtování.

Informace pro rodiče

Naše škola je zapojena do projektu „ Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II.“ Žadatele o příspěvek si vyřídí na Úřadu práce ČR   „Formulář potvrzení způsobilosti“, který předají na sekretariátu školy. O prázdninách, vždy ve středu v úředních hodinách od 09,00 hod. – 14,00 hod.

Informace k OP PMP jsou k dispozici na webových stránkách MPSV : 

http://www.mpsv.cz/cs/18823